02363.60.60.86

MEET OUR ARCHITECTURE

Kts

TRẦN VĂN ĐỊNH

Founder

MIZUKAMI

Architect

KINOSHITA MASAHIRO

Architect

OGI SOTA

Architect

KOUNOIKE SHINJI

Architect

ĐẶNG VĂN NHẬT

Architect

TRẦN ĐẠI NGHĨA

Architect

WRITE TO US

t-v-dinh@uanda.com.vn

https://uanda.com.vn/

02363.60.60.86

02363.95.63.39

333-335 Trần Nhân Tông, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

CHAT WITH U&A