02363.60.60.86

U&A - TESSEN

 Hai công ty kí kết hợp tác để thực hiện dự án Tham dự Cuộc thi Phương án Kiến trúc Mẫu nhà ở, Nhà trọ công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn T.p Đà Nẵng, với tên gọi Liên doanh giữa Công ty Cổ phần Thiết kế Đô thị-Kiến trúc U&Avà Công ty Thiết kế Tessen-Nhật Bản.  Gọi tắt là "liên doanh UA-TESSEN"
 

WRITE TO US

t-v-dinh@uanda.com.vn

https://uanda.com.vn/

02363.60.60.86

02363.95.63.39

2F Barotex Bld., 794 Ngo Quyen St., Son tra Dist., Danang City, Vietnam.

CHAT WITH U&A