02363.60.60.86

COOPERATION DOCUMENTS

Hai công ty kí kết hợp tác để thực hiện dự án Tham dự Cuộc thi Phương án Kiến trúc Mẫu nhà ở, Nhà trọ công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn T.p Đà Nẵng.

U&A - TESSEN

WRITE TO US

t-v-dinh@uanda.com.vn

https://uanda.com.vn/

02363.60.60.86

02363.95.63.39

2F Barotex Bld., 794 Ngo Quyen St., Son tra Dist., Danang City, Vietnam.

CHAT WITH U&A